Belgisch-Nederlandse grens voortaan open bij nieuwe corona-uitbraak

Foto: Pixabay License

BAARLE-NASSAU – In een volgend geval dat een virus als corona oplaait, is de kans klein dat de grens tussen België en Nederland weer dichtgaat. Deze toezegging deed de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem na topoverleg met zijn Nederlandse collega minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Tevens zal het overleg tussen de Nederlandse en Belgische overheden geïntensiveerd worden om ervoor te zorgen dat de verschillen in aanpak van het coronavirus tot minder nadelige gevolgen leidt voor mensen in de grensstreek.

Het overleg vond maandag 13 juli plaats op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Beide ministers, een aantal Belgische gouverneurs, de Nederlandse commissarissen van de Koning en voorzitters van de veiligheidsregio’s waren hierbij aanwezig. Er werd gesproken over de uitdagingen waar de grensstreek mee te maken had in de bestrijding van het coronavirus om daar lessen uit te trekken voor de toekomst.

Betere afstemming
Beide landen hanteerden een verschillende aanpak van het virus, waarbij de maatregelen niet altijd even goed op elkaar aansloten. Dit had een forse impact op de grensregio’s. Nu is er afgesproken dat, bij een eventuele tweede coronagolf, maatregelen tegen verspreiding van het virus beter op elkaar worden afgestemd en burgers beter geïnformeerd. “Zowel België als Nederland heeft forse maatregelen genomen. Maar je ziet dat sommige maatregelen in de grensregio’s schuren. We moeten er nu aan werken om bepaalde situaties te verbeteren. Afgesproken is dat er in de toekomst meer afstemming plaatsvindt tussen Nederland en België. Dat om er voor te om ervoor te zorgen dat mensen in de grensregio minder nadelige gevolgen ondervinden van de verschillen in aanpak”, aldus minister Grapperhaus. Minister De Crem liet weten dat de kans klein is dat de Belgische regering de grenzen sluit bij een eventuele volgende uitbraak.

Reacties