Plan voor koop en sociale huur in het centrum van Zundert

Foto: Gemeente Zundert

ZUNDERT – Het college van B&W heeft dinsdag 14 juli, ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van de locaties Molenstraat 23 en 25-27 (het eerdere ‘Jacobs Mode’). Het plan bestaat uit 2 woningen en 17 appartementen, waarvan 8 sociale huurappartementen.

Het ‘pand Jacobs Mode’ staat al 10 jaar leeg. Eind 2019 diende projectontwikkelaar Somnium Real Estate een voorstel in voor de herontwikkeling van dit pand. Vandaag heeft het college het voorlopige ontwerp stedenbouwkundig plan goedgekeurd. De projectontwikkelaar heeft hiervoor een omgevingsdialoog uitgevoerd met inwoners en ondernemers. Het plan bestaat uit 17 appartementen waarvan 15 appartementen op de locatie Molenstraat 25-27 (‘pand Jacobs Mode’): 7 koopappartementen en 8 sociale huurappartementen. In het monumentale pand aan de Molenstraat 23 komt een boven- en benedenwoning, en in de aanbouw aan de achterkant komen 2 koopappartementen.

Sociale woningen in het centrum van Zundert
De gemeente Zundert wil een gevarieerd woningaanbod met koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. “Door de locatie ‘Jacobs Mode’ aan de Molenstraat 25-27 tegelijk met het naastgelegen pand aan de Molenstraat 23 te ontwikkelen, is het gelukt om sociale huurwoningen te realiseren in het centrum van Zundert. Over deze huurwoningen hebben Thuisvester en de projectontwikkelaar Somnium Real Estate een principeakkoord bereikt,” aldus wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Patrick Kok.

‘Pand Jacobs Mode’ krijgt een woonbestemming
Het voorlopige ontwerp wijkt af van het voorstel van 12 november 2019. In het begin zou er een winkelruimte komen in het ‘pand Jacobs Mode’. In het ontwerp dat er nu ligt is er alleen ruimte voor appartementen. Zowel aan de kant van de Molenstraat als aan de Heerdgang komen straks appartementen die beiden een volwaardige stedenbouwkundige voorkant nodig hebben, en goed moeten aansluiten op het Nonnekeshof. Dit kan alleen als er geen winkel is. De winkel moet namelijk via het magazijn aan de achterkant, de Heerdgang, bevoorraad worden. De Ondernemersvereniging Centrum Zundert heeft ook positief gereageerd om hier een woonbestemming te maken.

Vervolgstappen
De volgende stap is het maken van een definitief stedenbouwkundig plan en een ontwerp bestemmingsplan. We verwachten dat deze plannen in de laatste drie maanden van 2020 ter inzage liggen in het raadhuis.

Bron: Gemeente Zundert

Reacties