Inwoners gevraagd om mening concept-RES

Foto: Energieregio West-Brabant

ZUNDERT – De gemeente Zundert werkt in West-Brabant mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staat hoe en waar we als regio duurzame energie gaan opwekken. Inwoners kunnen hun mening geven via een online onderzoek, dat duurt tot 31 augustus.

Iedereen betrokken bij de RES
In de RES staan de resultaten van veel onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. De komende tijd gaat de gemeente met inwoners, bedrijven, netbeheerders en andere betrokken de strategie verfijnen. Een rode draad is dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. De bijdrage van inwoners is erg belangrijk voor de volgende versie van de RES, de RES 1.0. Daarom organiseert de energieregio West-Brabant samen met onderzoeksbureau Het PON een vragenlijst.

Tot 31 augustus meedoen met de vragenlijst
Inwoners kunnen hun mening, wensen en zorgen delen rondom de energietransitie. Er wordt ook gevraagd naar ideeën over zonne-energie en windenergie. Meedoen met de vragenlijst kan tot 31 augustus via www.hetpon.nl/RES-west. De resultaten neemt de energieregio mee in de volgende versie. Deze RES 1.0 moet van het Rijk op zijn laatst op 1 juli 2021 klaar zijn. De gemeenten willen het plan al in de eerste helft van 2021 vaststellen.

Landelijke opdracht
In Nederland zijn er 30 energieregio’s. De landelijke overheid wil met de energieregio’s 35 TWh duurzame stroom opwekken en huizen en gebouwen duurzaam verwarmen. Zo werken alle regio’s samen aan de internationale klimaatafspraken van Parijs. Het is de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen, vergeleken met 1990.

Meer informatie is te vinden op www.energieregiowb.nl

De concept-RES van West-Brabant wordt in deze video uitgelegd in 2 minuten. Op deze webpagina staat welke gemeenteraden in West-Brabant het eens zijn met de concept-RES.

Bron: Gemeente Zundert

Reacties